Info helend werk

Individuele therapie bij deze klachten:
vermoeidheid, vastzitten van gewrichten, burn-out, depressie, traumagerelateerde problematiek, problemen met grenzen stellen.

Hoe werkt het:
Vitaliseren van het lichaam door bewegingsoefeningen en stemgebruik. Bewustworden van en betekenis geven aan de bewegingen. Stilstaan bij het vastzitten van gewrichten en de  beperking van de bewegingsruimte.